PEV Zlín Podzimní výlet Pulčínské skály

Akce  pořádaná v rámci  „Týdne zdraví“ s  příspěvkem z Fondu zdraví SMZ

Program akce „Podzimní výlet na Pulčínské skály“ dne 12.10.2019“

  1. Odjezd – sobota dne 12.10.2019 – cíl : Pulčínské skály

 

Členové Spolku PEV Zlín ze Zlína:
. autobusové nádraží Zlín, odjezd v 8.00 hod. do Valašské Polanky (na zast.
  Valašská Polanka, rozcestí)  (stanoviště č. 51 - směr Vizovice, Pozděchov,
  Vsetín). Příjezd na zastávku Val. Polanka, rozcestí v 8.41 hod.
                                          
     Členové Spolku PEV Zlín z Holešova  a ze Vsetína :

     .  z Holešova  autobusem z autobusového nádraží do Zlína, odjezd
 v 6.45 hod., příjezd do Zlína na aut. nádraží v 7.15 hod. Pak přestup
na autobusový spoj do Valašské Polanky (společně s účastníky turistického pochodu ze Zlína). Odjezd ze stanoviště č. 51 v 8.00 hod. (směr Vizovice, Pozděchov, Vsetín), příjezd na zastávku Val. Polanka, rozcestí v 8.41 hod.
                        
     .  ze Vsetína  vlakem do stanice Valašská Polanka, odjezd z vlak. nádraží
        ze Vsetína v 7.27 hod., příjezd do žst. Val. Polanka v 7.38 hod. Odtud se
        účastníci turistického pochodu přesunou pěšky po silnici směrem na obec
        Lužnou až k autobusové zastávce Val. Polanka, rozcestí u čerpací stanice
        PAP oil, kde bude zahájení pochodu v 9.00 hod. Při chůzi po silnici je
        nutné dbát zvýšené opatrnosti.      
       Pozn.: Účastníci akce, kteří se rozhodnou přijet do Val. Polanky vlastními
                   auty mohou během srazu parkovat na parkovišti u čerpací stanice PAP oil.
                   Čerpací stanice se nachází u autob. zastávky Val. Polanka, rozcestí. Parkování
                   aut během treku je možné v obci Lužná, přes kterou vede trasa pochodu.
                 
2.  Sraz všech účastníků bude v 9.00 hod. na parkovišti u čerpací stanice PAP oil. Účastníkům zde budou předány pokyny, mapka a poukázky na občerstvení. Pak společně vyrazíme z místa srazu po silnici směrem k obci Lužná. Po cca 300 m odbočíme ze silnice vlevo po můstku přes říčku Senici na klidnou polní cestu do Lužné. Při chůzi po frekventované silnici směrem na Lužnou je nutné dbát zvýšené opatrnosti.
3.   P o p i s    t r a s y  :
     Z místa srazu ve Val. Polance u čerpací stanice urazíme do obce Lužná po neznačené polní cestě podél řeky Senice cca 2 km. V Lužné odbočíme doleva k železniční trati a u viaduktu narazíme na žlutou turistickou značku po které dojdeme k rozcestí Pod Filkou (3 km). Z rozcestí Pod Filkou budeme stoupat po zelené turistické značce, nejdříve strmě asi 500 m a pak táhle až na sedlo Radošov (cca 3 km). Ze sedla Radošov  (turistické odpočivadlo)  budeme pokračovat po modré značce směrem na Pulčínské skály.  V této části trasy je nutná pozornost při sledování turistických značek. Asi po 1 km  od sedla Radošov je nutno odbočit na lesní mýtině  z přímého směru cesty nahoru doprava (turistická značka  zde byla v důsledku těžby zlikvidována a pokračuje až v lesním úseku cesty). Pokračujeme po modré turistické značce, která vede přes Hradisko skalnatým terénem k rozcestníku Pulčínské skály (3,5 km). Odtud pak přes Pulčín-vyhlídku, kde se za pěkného počasí můžeme potěšit výhledem ze skalnatých plošin, sestoupíme stále po modré značce náročným chodníkem se zajištěním řetězy a rošty k rozcestníku Pulčín-skály (cca 0,5 km). Další část naší cesty povede po červené turistické značce přes obec Pulčín, kde budeme po silničním úseku klesat až k rozcestníku Pulčín-rozcestí (2 km). Odtud pak vede žlutá turistická značka k památnému místu „U kříže“  nad Lidečkem (1,5 km). Od kříže půjdeme dále 200 metrů po žluté značce, kde sejdeme doprava ze žluté značky na neznačenou polní cestu (v místě odbočení je vpravo zelená cisterna na vodu). Pak již budeme klesat po polní cestě kolem pastviny až k mostu přes železniční trať a posléze k mostu přes řeku Senici přímo k restauraci „Na Formance“ v Lidečku (2 km). Zde je zajištěno občerstvení s příspěvkem z Fondu zdraví SMZ. Celková délka trasy je cca 18 km, předpokládaný příchod k restauraci v Lidečku je okolo 14:30 - 15:30 hod.
      Občerstvení s příspěvkem bude personálem restaurace vydáno těm účastníkům, kteří předloží účastnický lístek s razítkem Spolku PEV Zlín.
 
      Poznámka :
     Variantou popsané trasy je pěší pochod na Pulčínské skály z Pulčína po červené značce za předpokladu použití vlastního vozidla s parkováním v Pulčíně (parkování vesměs zpoplatněno). Další možností je pěší pochod na Pulčínské skály z Lidečka u restaurace „Na Formance“ (parkování před obecním úřadem) po popsané neznačené cestě k místu „U kříže“ a odtud po žluté a červené značce na Pulčínské skály (tam a  zpět  cca 12 km).
       U všech variant pochodu je však nutná účast na srazu všech účastníků v 9.00 hod. na parkovišti u čerpací stanice PAP oil u autobusové zastávky Val. Polanka, rozcestí. Pouze zde budou rozdány účastníkům účastnické lístky na příspěvek na občerstvení !

4.   Při odjezdu účastníků z Lidečka do Zlína veřejnými dopravními prostředky je nutné zkombinovat vlakové a autobusové spojení.
      Odjezd - vlaková zastávka Lidečko-ves  : 15.33  hod. 
      Příjezd - vlaková zastávka Val.Polanka :  15.42  hod.           
      Pozn.:  Vzdálenost železniční  zastávky Lidečko-ves od restaurace je cca 800 m, 
                   chodník stoupá ke trati vpravo (při východu z restaurace), při přechodu
                   kolejí ve stanici je nutné využít nadchod.

      Odjezd -  autobus Val. Polanka, škola  :   16.19  hod.    
      Příjezd -  autobusové nádraží Zlín        :   17.07  hod.   
      Pozn.:  Vzdálenost železniční zastávky Val.Polanka k autobus. zast. Val.Polanka, škola
                   cca 400 m, cesta od žst. klesá k mostu přes Senici a k hlavní silnici,
                   zastávka je vpravo před školou (nutno přejít hlavní silnici).
      Variantní  záchranné spojení do Zlína    :

      Odjezd -  vlaková zastávka Lidečko-ves :    17.35  hod.
      Příjezd -  vlakové nádraží Vsetín            :     17.54  hod.
      Odjezd -  autobusové nádraží  Vsetín     :     18.45  hod.              
      Příjezd -  autobusové nádraží Zlín          :     19.43  hod.

 

     Účastníci z Holešova využijí výše popsané spojení do Zlína, dále použijí autobusové spojení ze Zlína - odj. z AN v 17.15 hod., (stanoviště č. 8 ), příjezd do Holešova v 17.45 hod.
     

      Účastníci ze Vsetína využijí vlakového spojení ze stanice Lidečko-ves :
      Odjezd - žst. Lidečko-ves                     :      15.33  hod.  nebo  17.35  hod.
      Příjezd - žst. Vsetín                               :      15.51  hod.  nebo  17.54  hod.

Pokyny :

  1. Účastníci si platí individuálně cestu do Val. Polanky (ze Zlína, z Holešova,

      ze Vsetína) a také zpět z Lidečka do místa bydliště.

  1. Účastníkům pochodu bude poskytnuta orientační kopie turistické mapy.