PEV Zlín Podzimní výlet na hrad St. Světlov a Komonec

 Akce pořádaná v rámci  „Týdne zdraví“ s  příspěvkem z Fondu zdraví SMZ

Odjezd – sobota dne 10.10.2020 – cíl : Pozlovice u Luhačovic

 

Členové Spolku PEV Zlín ze Zlína:
. autobus. nádraží Zlín, odjezd ze stanoviště č. 46 v 7.30 hod., příjezd  do Luhačovic   
 (na aut. nádr.)  v 8.12 hod.  Přestup na autobus do Pozlovic (stanoviště č. 1), odjezd 
 z Luhačovic v 8.25 hod.,  příjezd na zastávku Pozlovice, horní konec v 8.33 hod.
                                            
     Členové Spolku PEV Zlín z Holešova  a ze Vsetína :
     .  z Holešova  autobusem z autobusového nádraží do Zlína, odjezd v 6.45 hod.,
        příjezd do Zlína na aut. nádraží v 7.15 hod. Pak přestup na autobus do Luhačovic ze
stanoviště č. 46, odjezd v 7.30 hod. (společně s účastníky turistického pochodu

        ze Zlína).
                      
     .  ze Vsetína  autobusem z autobusového nádraží do Zlína, odjezd v 6.30 hod.,
        příjezd do Zlína na aut. nádraží v 7.26 hod. Pak přestup na autobus do Luhačovic
ze stanoviště č. 46, odjezd v 7.30 hod. (společně s účastníky turistického pochodu ze
Zlína).

      
       Pozn.: Účastníci akce, kteří se rozhodnou přijet do Pozlovic vlastními auty,
                   mohou  parkovat na parkovišti před hostincem „U Krajčů“, případně  na
                   obecním parkovišti u dětského hřiště,  které je nedaleko od místa srazu        
                   (parkoviště je přístupné přes most na břehu Pozlovického potoka).

2.   Sraz všech účastníků bude v 9.00 hod. u dětského hřiště (nedaleko autobusové
     zastávky naproti Valašského hotelu Ogar). Účastníkům zde budou předány pokyny, mapka a poukázky na občerstvení. Pak společně vyrazíme z místa srazu po silnici směrem  k obci Podhradí. Po cca 500 m odbočíme ze silnice vlevo po modré turistické značce (Naučná stezka Pod Starým Světlovem), po které budeme stoupat na zříceninu stejnojmenného  hradu. 

3.   P o p i s    t r a s y  :
      Po modré turistické značce a současně naučné stezce vystoupáme k rozcestí „Starý
      Světlov“. Odtud se vydáme po stezce do arálu hradu, kde se seznámíme s historií
      hradu na několika naučných panelech. Pak sestoupíme zpět k rozcestí a budeme
      pokračovat kolem vrchu Bába. Za příznivého počasí lze na tento vrchol vystoupit a
      obdivovat daleký rozhled do kraje (výška vrcholu 636 m.n.m.). Stále po modré turistické značce budeme dále stoupat na vrchol Komonce (672 m.n.m). Zde na turistickém odpočívadle můžeme oddechnout a případně se občerstvit z vlastních zásob. Pak budeme pokračovat-opět po modré turistické značce – kolem stožáru vysílače k místu „Pod Komoncem“, kde přejdeme na žlutou turistickou značku. Po žluté značce budeme pokračovat k rozcestí „Nad Vegou“. Zde přejdeme na červenou turistickou značku a budeme klesat k rozcestí „Nad Nivkou“ a pokračovat po červené značce do Pozlovic ke kostelu a odtud dolů obcí k hostinci „U Krajčů“
      Zde je zajištěno občerstvení s příspěvkem z Fondu zdraví SMZ. Celková délka trasy je cca 10 km, předpokládaný příchod k hostinci „U Krajčů“  je v časovém rozmezí od 12.00 hod. do 13.00 hod.
      Občerstvení s příspěvkem bude personálem restaurace vydáno těm účastníkům, kteří předloží účastnický lístek s logem Spolku PEV Zlín. Z Pozlovic se pak rozjedou účastníci zpět do svých domovů.
      Poznámka :
    Pro zdatnější účastníky se nabízí možnost pokračovat z Pozlovic pěší túrou až do Luhačovic, projít lázeňským areálem a odjet domů z autobusového nádraží v Luhačovicích. K tomu lze využít turistické značky (červenou - 4,5 km nebo modrou – 3,5 km), které vycházejí z rozcestí u kostela v Pozlovicích.

4.  Při odjezdu účastníků autobusem ze zastávky Pozlovice (horní konec) do Zlína je možné  využít tato autobusová spojení :
      Odjezd - aut. zast. Pozlovice – hor. konec: 15.02  hod.  15.40 hod.  17.12 hod. 18.02 hod.
      Příjezd - aut. nádr. Luhačovice :                 15.14  hod.  15.51 hod.  17.24 hod. 18.14 hod.         
     
      Odjezd -  aut. nádr. Luhačovice :                15.20 hod.   16.30 hod.   18.50 hod.
      Příjezd -  aut. nádr. Zlín :                             15.55 hod.   17.10 hod.   19.27 hod.
     
      Účastníci z Holešova mohou využít přímé spojení z aut. nádr. v Luhačovicích – odj. v 15.20 hod., příjezd do Holešova v 16.28 hod. Nebo využijí výše popsané spojení do Zlína a dále použijí aut. spojení ze Zlína – odj. z AN (stanoviště č. 8) v 17.15 hod, příjezd do Holešova v 17.49 hod.
          
      Účastníci ze Vsetína mohou využít přímé spojení z aut. nádr. v Luhačovicích -  odj.  v 15.20 hod., příjezd do Vsetína v 16.10 hod.  Nebo využijí výše popsané spojení do Zlína a dále použijí aut. spojení ze Zlína – odj. z AN v 16.20 hod. (stanoviště č. 52), příjezd do Vsetína v 17.15 hod., nebo odjezd z AN Zlín (stanoviště č. 52) v 18.20 hod.,
      příjezd do Vsetína v 19.15 hod.
     
Pokyny :

  1. Účastníci si platí individuálně cestu do Pozlovic (ze Zlína, z Holešova, ze Vsetína)

      a také zpět z Pozlovic  (Luhačovic) do místa bydliště.

  1. Účastníkům pochodu bude poskytnuta orientační kopie turistické mapy.

 

Zpracoval:  4.8.2020, Spáčil, PEV Zlín