PEV Zlín Podzimní toulky kolem Luhačovic

Akce  pořádaná v rámci  „Týdne zdraví“ s  příspěvkem z Fondu zdraví SMZ

1. Odjezd – sobota dne 13.10.2018 – cíl : Luhačovice

Členové Spolku PEV Zlín ze Zlína:
. autobus. nádraží Zlín, odjezd v 7.30 hod. do Luhačovic (stanoviště č. 46),
příjezd do Luhačovic na autobusové nádraží v 8.12 hod.  

Členové Spolku PEV Zlín z Holešova  a ze Vsetína :

     .  z Holešova  autobusem z autobusového nádraží do Zlína, odjezd
v 6.45 hod., příjezd do Zlína na aut. nádraží v 7.15 hod. Pak přestup
na autobusový spoj do Luhačovic, odjezd ze Zlína v 7.30 hod. ze stanoviště č. 46, příjezd  do Luhačovic na autobusové nádraží v 8.12 hod.

.  ze Vsetína  autobusem z autobus. nádraží, odjezd v 5.35 hod. do Zlína,
příjezd na autobusové nádraží ve Zlíně v 6.35 hod. Pak přestup na
autobusový spoj, kterým budou cestovat účastníci ze Zlína a z Holešova
a který odjíždí ze stanoviště č. 46  v 7.30 hod. do Luhačovic. 

Pozn.: Účastníci akce, kteří se rozhodnou přijet do Luhačovic vlastními
auty mohou parkovat na neplaceném parkovišti, které se nachází
na příjezdové komunikaci  k vlakovému nádraží v Luhačovicích.

2.  Sraz všech účastníků bude v 9.00 hod. u informační turistické tabule a rozcestníku na začátku lázeňské kolonády před poštou. Z autobusového nádraží v Luhačovicích (vedle vlakového nádraží) na místo srazu dovede účastníky zelená turistická  značka (cesta trvá cca 8 minut). Účastníkům zde budou předány pokyny, mapka a poukázky na občerstvení. Pak společně vyrazíme z místa srazu po červené turistické značce ve směru k lázeňskému pramenu Aloiska. Dále budeme stoupat stále po červené turistické značce společně s červeným  místním značením „Okruhu Dušana Jurkoviče“ k rozcestníku „Pod Červeným křížem“. Stále po červené dojdeme k odpočívadlu „U kamenného kříže“ a odtud k turistickému rozcestníku „Ještí“. Zde opustíme červenou turistickou značku a půjdeme již jen po místním červeném značení „Okruhu D. Jurkoviče“.  Vystoupáme na nejvyšší bod naší cesty (Obětovou – 511 m.n.m.), mineme  stožár vysílače mobilního signálu a budeme klesat stále po červeném místním značením k rozcestí „U Obětové hory“ až ke křížení se silnicí do Slavičína (rozcestí „Pod Obětovou“. Po místním červeném značení přetneme další silnici (do Vizovic) až dojdeme k rozcestí „Luhačovická přehrada – kemp“. Odtud sejdeme k přehradě a po cyklistické stezce půjdeme po břehu Luhačovické přehrady k rozcestníku na hrázi. Po cyklistické stezce budeme pokračovat směrem do lázní. Zhruba po 1 km pochodu přijdeme k dřevěnému můstku přes potok Šťavnice. Odbočíme vpravo přes můstek a příjdeme k restauraci „LUHAPARK“ (k restauraci přiléhá hřiště minigolfu). V restauraci „LUHAPARK“ je zajištěno občerstvení s příspěvkem z Fondu zdraví SMZ.  Předpokládaný  příchod  k restauraci je okolo 12.30 hodiny.  Občerstvení bude personálem restaurace vydáno těm účastníkům, kteří předloží účastnický lístek s razítkem Spolku PEV Zlín. 

3.   Odjezd autobusu do Zlína je možný z autobusové zastávky  „Luhačovice –
zotavovna Fontána“,  ke které účastníci vystoupají od můstku před
restaurací „LUHAPARK“ po schodech a pěší cestě k hotelu Harmonie.
Z parkoviště u hotelu je nutno vyjít po příjezdové cestě až na státní silnici,
autobusová zastávka je hned vlevo (cesta od restaurace LUHAPARK na
zastávku trvá cca 10 min.). Odjezd autobusu z uvedené zastávky do Zlína
je v 16.22 hod., příjezd do Zlína v 17.10 hod.
Další autobus do Zlína z autobus. zastávky u zotavovny Fontána odjíždí v
16.52 hod.,  ovšem s přestupem v Dolní Lhotě  (odj. z D. Lhoty v 17.01 hod.),
příjezd do Zlína v 17.30 hod.         
Účastníkům ze Vsetína odjíždí autobusový spoj z autobusového nádraží ve
Zlíně v 18.20 hod., příjezd do Vsetína na autobusové nádraží v 19.17 hod.
Účastníkům z Holešova odjíždí autobusový spoj z autobusového nádraží ve
Zlíně v 17.15 hod., příjezd do Holešova v 17.45 hod.   
Pokyny :
a)         Účastníci si platí individuálně cestu do Luhačovic (ze Zlína, z Holešova,
ze Vsetína) a také zpět z Luhačovic do místa bydliště.
b)         Účastníkům pochodu bude poskytnuta orientační kopie turistické mapy.

Zpracoval:  6.7.2018, Spáčil, PEV Zlín