PEV Zlín

Klubové schůze

Každé první pondělí v měsíci se konají v Zelenáčově šopě v 17:00 hod. schůzky klubu. Tady se dozvíte o nejnovějším dění v klubu, vedoucí zájezdů zde budou informovat účastníky, můžete se přihlásit na zájezdy, vyzvednout si přeplatky a zaplatit pohledávky, nebo si jen popovídat s přáteli.

Termíny jednotlivých schůzí v roce 2019:

7. ledna 2019 Zelenáčova šopa
únorová schůze zrušena
úterý 12. března 2019 Valná hromada v restauraci U Staňků - Kostelec
1. dubna 2019 Zelenáčova šopa
29. dubna 2019 Zelenáčova šopa
3. června 2019 Zelenáčova šopa
2. září 2019 Zelenáčova šopa
7. října 2019 Zelenáčova šopa
4. listopadu 2019 Zelenáčova šopa
úterý 3. prosince 2019 Valná hromada v restauraci U Staňků - Kostelec


Čerpání dotací

Na Valné hromadě v roce 2016 byl schválen příspěvek na zájezdy členům, kteří byli registrováni k tomuto datu 10 a více let, ve výši 500,- Kč. Pokud k tomuto datu byli členy méně než 10 let, náleží jim příspěvek ve výši 300,- Kč. Tyto příspěvky budou čerpány po dobu tří let, tedy do roku 2019. Pokud někdo v tomto termínu příspěvek nevyčerpá, propadá mu nárok na čerpání. Podmínkou čerpání je včas uhrazený členský příspěvek.


Jak se přihlásit na zájezd

Zpúsob a podmínky přihlášení na zájezd i s přihláškou jsou k dispozici zde>>>


Členství v klubu

Přestože zájezdy a akce, které pořádáme nejsou vázány na členství v klubu, přinášíme pro členy některé výhody. Členové klubu PEV mají do konce roku přednost při přihlašování na zájezdy, Je jim poskytnuta sleva 10% z ceny zájezdu, dostávají pravidelně zprávy o dění v klubu, programy a propozice zájezdů, mohou se podílet na tvorbě programů akcí a mohou ovlivnit činnost klubu. Přihlášení je možné pro všechny zájemce po absolvování nejméně tří zájezdů, z toho alespoň jeden zájezd zahraniční nebo orientační běžci, kteří absolvují jednu sezonu Ligy přátel orientačního běhu. Členské příspěvky jsou 200Kč, děti do 18 let 100Kč. Podrobnost najdete zde>>>