PEV Zlín Přihlášení na zájezd

Přihlášení

Po vybrání zájezdu a seznámení se s podmínkami, máte možnost se přihlásit:
- Na schůzích klubu
Osobně na schůzích klubu, které se konají v Zelenáčově šopě ve Zlíně. Tady vyplníte přihlášku, získáte další informace od vedoucího a můžete zaplatit zálohu na zájezd.
- U vedoucího zájezdu
Telefonicky, emailem nebo osobně na adrese vedoucího, který je uveden u vybraého zájezdu. S nim si také dohodnete způsob platby a jiné podrobnosti.
- Poštou
Vyplněním přihlášky, kterou jste dostali nebo si ji můžete stáhnout a vytisknout z našich stránek. Vyplněnou přihlášku zašlete poštou na adresu vedoucího, který vás bude kontaktovat a sdělí další podrobnosti a dohodne způsob platby. Přihláška na zájezd>>>

Platba

Platbu je možné provést osobně, bezhotovostně na konto vedoucího, nebo složenkou vedoucímu zájezdu. U bezhotovostní platby uveďte jako variabilní symbol rodné číslo a do poznámky název zájezdu.

Nástupní místa

Nástupní místa jsou uvedena v programu zájezdu. Další zastávky je nutné dohodnout s vedoucím zájezdu. Obyčejně je možné zastavit kdekoliv po trase zájezdu. Zajíždění mimo trasu je nutné doplácet. Při větším zájmu je možné upravit trsu a pro skupinu přijet na dohodnuté místo.

Podmínky

- Platná je pouze řádně vyplněná přihláška se zaplacenou cenou nebo zálohou. Výše zálohy je uvedena v propozicích akce, obvykle činí 50% z celkovýé ceny zájezdu.
- Zbývající částku do plné ceny uhraďte, jakmile Vám sdělíme, že jste zařazeni na zájezd, nejpozději do termínu uvedeného v propozicích nebo termínu, který Vám sdělíme.
- V případě, že zároveň přihlašujete účastníka mladšího 15 let, vyplňte za něj přihlášku. Tato přihláška musí být podepsána jedním z rodičů. Pokud dítě nejede s rodiči, musí být v přihlášce řádně vyplněn přihlášený účastník, kterého pověřujete odpovědností za Vaše dítě.
- V ceně zájezdu, není-li to uvedeno v propozicích, obvykle nejsou zahrnuty náklady na stravu, vstupné, noclehy a platby v zahraničí.
- Pojištění léčebných výloh v zahraničí si je povinen každý přihlášený účastník vyřídit sám (není-li v propozicích uvedeno jinak).

Storno poplatky

- Poplatek za stornování přihlášky: Odřeknete-li z jakýchkoliv důvodů účast na zájezdu, bude Vám vrácena zaplacená částka snížená o stornovací poplatek ve výši: při ceně zájezdu do 1000 Kč činí základní stornovací poplatek 50 Kč nad 1000 Kč je to 100 Kč.
Zbývá-li do odjezdu méně než 15 dnů připočte se k základnímu poplatku 60 % z ceny zájezdu, 30 dnů 30 %, 45 dnů 10 %.
- V případě, že účastník za sebe zajistí náhradníka, uhrazená cena se vrací v plné výši.
- Případnou reklamaci lze podat do 15 dnů od návratu ze zájezdu. Zástupce SK PEV potvrdí do 15 dnů příjem a sdělí další postup vyřízení.

ZPĚT>>>